ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

€200.00

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 3/09/2024

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 30/10/2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 24 ΩΡΕΣ

ΑΡΓΙΑ: ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΤΡΙΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20:05-21:30ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ