ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Προσφέρονται τα κοινά μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Δεξιοτήτων σε δύο διαφορετικά ωρολόγια προγράμματα. Επιλέξετε πιο κάτω το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.