ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Βρείτε την κατάλληλη θέση για εσάς

ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εδώ θα βρείτε την εξεταστέα ύλη και τα προσόντα των θέσεων που σας ενδιαφέρουν καθώς και τις τρέχουσες προκηρύξεις.

ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α7 + Α8

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Α7 + Α8

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Οι Κυβερνητικές Εξετάσεις για πρόσληψη στις κλίμακες Α2-5-7 και Α8 διεξάγονται μια φορά τον χρόνο και η εξεταζόμενη ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

1. Αριθμητική ικανότητα: αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται με αριθμούς και να   αξιοποιεί σημαντικές μαθηματικές έννοιες.

2. Αφαιρετική ικανότητα: ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα που απαιτούν εύρεση   γενικεύσεων, όπως είναι τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που μοιράζονται μια ποικιλία συγκεκριμένων   στοιχείων ή σχημάτων.

3. Λεκτική ικανότητα: αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες   (λέξεις, έννοιες, μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ετήσιες γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021 για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων:

α) η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού  κύκλου σπουδών και

β) η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

Για σκοπούς συμμετοχής στην εξέταση δεν απαιτείται οι υποψήφιοι να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για να διοριστεί κάποιος στη δημόσια υπηρεσία πρέπει να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπάρχουν και θέσεις στις οποίες μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να διοριστούν.

Στη περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του/αποκτήσει ακόμα όλα τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό δικαιούται να συμμετέχει στη γραπτή εξέταση, ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία θα πρέπει να κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης για διορισμό.

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες για την προκήρυξη των φετινών εξετάσεων: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

12 ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

12 ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡ. Α/3-2024)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Γραφειακού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων και των μετέπειτα τροποποιήσεών του.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

• Δώδεκα (12) κενές θέσεις Γραφέα Γενικών Καθηκόντων, Κλίμακες Α2-Α5-Α7 (Α2: €15.260 - €19.788-Α5: €17.436-€26.899-Α7: €22.987-€33.960) στα Κεντρικά Γραφεία, στα Περιφερειακά Γραφεία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Αρχής ανά την Κύπρο.

Στην προκήρυξη των θέσεων που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου eac.com.cy, την Παρασκευή, 19/4/2024 θα δημοσιευτούν όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία πλήρωσης των εν λόγω θέσεων. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Παρασκευή, 19/4/2024 και ώρα 08:00 π.μ. και ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων η Παρασκευή, 17/5/2024 και ώρα 12:00μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΗΚ, στα τηλέφωνα 22201612 και 22201636 μεταξύ των ωρών 08:00 - 14:00 (Δευτέρα, Τετάρτη - Παρασκευή) και Τρίτη, 08:00 - 17:30.