ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εκθέσεις, Φράσεις και Έννοιες, Κείμενα για κατανόηση, Γλωσσικές Ασκήσεις

€30.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Εκθέσεις

1. Δομή της έκθεσης

2. Διαγράμματα Εκθέσεων

3. Είδη Προλόγων

4. Είδη Επιλόγων

5. Παράγραφοι

6. Η σύνδεση στην έκθεση


Β. Ανάπτυξη θεμάτων

1. Τεχνολογία 1

2. Παιδεία

3. Μέσα επικοινωνίας

4. Δημοκρατία

5. Διαφήμιση

6. Καταναλωτισμός

7. Πνευματικοί άνθρωποι

8. Ελευθερία

9. Παγκοσμιοποίηση

10. Ευρωπαϊκή Ένωση 1

11. Οικολογία

12. Ναρκωτικά 1

13. Ναρκωτικά 2

14. Αθλητισμός

15. Διαφήμιση

16. Μ.Μ.Ε. 1

17. Μ.Μ.Ε. 2

18. Τεχνολογία 2

19. Διαδίκτυο

20. Καταναλωτισμός

21. Φυσικό Περιβάλλον

22. Ευρωπαϊκή Ένωση 2

23. Ευρωπαϊκή Ένωση 3

24. Παγκοσμιοποίηση

25. Ολυμπιακοί αγώνες

26. Χάσμα γενεών

27. Ο ρόλος του τύπου στην κοινωνία

28. Μόρφωση και οικονομική ανάπτυξη

29. Ποιος πρέπει να είναι ο δημόσιος υπάλληλος

30. Τάξη και πειθαρχία μέσα στα πλαίσια της καλώς νοούμενης ελευθερίας

31. Πού οφείλεται η βία και η εγκληματικότητα σήμερα; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν;

32. Ανεργία: οικονομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα.

33. Ποιο, κατά τη γνώμη σας, είναι το σπουδαιότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο νέος άνθρωπος στις μέρες μας και γιατί;

34. Πώς νομίζετε ότι ο επιστήμονας μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη και βελτίωση του σύγχρονου κόσμου;

35. Οι συνέπειες από την απουσία κοινωνικής αγωγής και κοινωνικής ευθύνης στη ζωή μας.

36. Το ρουσφέτι.  Πού οφείλεται; Ποιες είναι οι επιπτώσεις;  Πώς θα καταπολεμηθεί;

37. Τεχνολογία 3

38. Οικογένεια

39. Γλώσσα

40. Τουρισμός

41. Πυρκαγιές-Αιτίες-Συνέπειες-Τρόποι αντιμετώπισης

42. Ανθρώπινα δικαιώματα

43. Κάπνισμα

44. Οικονομική κρίση – Συνέπειες

45. Ρατσισμός

46. Εθελοντισμός


Γ. Φράσεις και Έννοιες

1. Λόγιες φράσεις νεοελληνικής

2. Χρήσιμες έννοιες για την έκθεση ιδεών


Δ. Κείμενα για κατανόηση

1. Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από νεοελληνικά δοκίμια.

2. Ακολουθούν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των αποσπασμάτων.

3. Η τεχνική της περίληψης


Ε. Γλωσσικές Ασκήσεις

1. Γλωσσικές Ασκήσεις

2. Ακολουθούν οι απαντήσεις των γλωσσικών ασκήσεων