ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κρατική Διάρθρωση, Ιστορία Κύπρου-Ελλάδας, Γεωγραφία, Λογοτεχνία

€30.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Διεθνείς Οργανισμοί 

1. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

2. Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη

3. Συμβούλιο της Ευρώπης

4. Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ)

5. Ερυθρός Σταυρός

6. Κοινοπολιτεία

7. Κίνημα των Αδεσμεύτων

8. Βραβεία Νόμπελ

9. Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών

10. Ισλαμική Διάσκεψη

11. Ένωση Αραβικών Κρατών

12. Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση

13. Σύνδεσμος Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας

14. Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών

15. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

16. Αφρικανική Ένωση

17. Οργανισμός Εμπορίου και Κοινής Αγοράς των Χωρών της Λατινικής Αμερικής

18. Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας

19. Greenpeace

20. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

21. Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου

22. Επιτροπή του Δούναβη

23. Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων

24. Γιατροί του Κόσμου

25. Γιατροί Χωρίς Σύνορα 


Β.  Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Ιστορική Αναδρομή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Πρόσωπα με σημαντικό ρόλο στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Κράτη – Μέλη

4. Κράτη που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

5. Σημαντικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

6. Θεσμικά Όργανα

7. Συμβουλευτικά Όργανα

8. Άλλες Υπηρεσίες και Οργανισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης

9. Οι κυριότερες συμφωνίες και συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10. Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε)

11. Πολιτικές Συνοχής και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12. Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής

13. Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

14. Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες και Οργανισμούς

15. Κύπρος – Ευρωπαϊκή Ένωση


Γ.  Κρατική Διάρθρωση 

1. Πολίτευμα Κυπριακής Δημοκρατίας

Οι τρεις κρατικές εξουσίες

    α. Εκτελεστική Εξουσία

    ι. Πρόεδρος της Δημοκρατίας

    ιι. Υπουργικό Συμβούλιο

    ιιι. Τμήματα Υπουργείων

    ιν. Εθνικό Συμβούλιο 


    β. Νομοθετική Εξουσία

    ι. Η Βουλή στην Κύπρο / Αρμοδιότητες

    ιι. Συμμετοχή της Βουλής σε Διεθνείς Οργανισμούς

    ιιι. Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

    ιν. Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 


    γ. Δικαστική Εξουσία

    ι. Γενικός Εισαγγελέας

    ιι. Δικαστές

    ιιι. Δικαστήρια Κυπριακής Δημοκρατίας


2. Όργανα Ελέγχου της Δράσης της Δημόσιας Υπηρεσίας

3. Ανεξάρτητες Υπηρεσίες

4. Ανεξάρτητοι Αξιωματούχοι

5. Ημικρατικοί Οργανισμοί

6. Τοπική Αυτοδιοίκηση

7. Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

8. Οργανώσεις Εργοδοτών

9. Πηγές 


Δ.  Ιστορία Κύπρου-Ελλάδας

1. Κυπριακή Ιστορία

    α. Εισαγωγή

    β. Τουρκοκρατία

    γ. Αγγλοκρατία

    δ. Από την ανεξαρτησία μέχρι σήμερα

2. Ελληνική Ιστορία

    α. Εισαγωγή

    β. Τουρκοκρατία

    γ. Από την ανεξαρτησία μέχρι σήμερα

Ε.  Γεωγραφία

    α. Γεωγραφία της Κύπρου

    β. Γεωγραφία της Ελλάδας

    γ. Γεωγραφία της Ευρώπης


Στ΄.   Λογοτεχνία

1. Νεοελληνική Λογοτεχνία

2. Κυπριακή Λογοτεχνία