ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

€200.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ: 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΛΗΞΗ: 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 21 ΩΡΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΠΕΜΠΤΗ
16:35-17:55ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 15:00-16:25

8/7-24-7 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ: 5/8-25/8 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΟΜΕΩΝ. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.