ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

€200.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ: 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΛΗΞΗ: 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 24 ΩΡΕΣ (22:30 ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 1:30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΠΕΜΠΤΗ
10:35-12:00ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/6, 5/7 ΚΑΙ 2/08: 10:35-12:00 (ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)

ΑΡΓΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 08-24 ΙΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ)