ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

€200.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 31 ΟΚΤΩΡΒΙΟΥ 2024

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 24 ΩΡΕΣ

ΑΡΓΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΠΕΜΠΤΗ
19:35-21:00ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ