ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

€395.00

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 3/09/2024

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 30/10/2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 61:30 ΩΡΕΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 37:30 ΩΡΕΣ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 24 ΩΡΕΣ

ΑΡΓΙΑ: ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:30-19:55ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
20:05-21:30ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ