ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ, ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.

€350.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ: 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΛΗΞΗ: 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 49:30

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 30 ΩΡΕΣ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 19:30 ΩΡΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:30-19:55

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

20:05-21:30

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ