ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ, ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.

€395.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ: 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΛΗΞΗ: 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 63 ΩΡΕΣ (58:30 ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 4:30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 39 ΩΡΕΣ (36 ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ) 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 24 ΩΡΕΣ (22:30 ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 1:30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗ
09:00-10:25ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΝΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
10:35-12:00ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/06, 5/07 ΚΑΙ 2/08,

09:00-10:25 (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ 10:35-12:00 (ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)

ΑΡΓΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

08-15 ΙΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ) ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

08-24 ΙΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ) ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ