ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

€260.00

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 3/09/2024

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 30/10/2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 37:30 ΩΡΕΣ

ΑΡΓΙΑ: ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:00-21:00ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ