ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

€300.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΡΙΤΗ 18:00-19:25 και ΤΕΤΑΡΤΗ 19:35-21:00