ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

€220.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ: 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΛΗΞΗ: 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 19:30 ΩΡΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΤΕΤΑΡΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16:30-17:55ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ