ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

€170.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ: 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΛΗΞΗ: 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 19 ΩΡΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΤΕΤΑΡΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:30-19:55ΛΕΚΤΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ