ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ, ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.

€460.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ: 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΛΗΞΗ: 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 49:30 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  30 ΩΡΕΣ 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 19:30 ΩΡΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15:00-16:25ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
16:30-17:55
ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ