ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

€300.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ: 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΛΗΞΗ: 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 30 ΩΡΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15:00-16:25ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΙΤΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ