&

Παρακαλ διαβστε προσεκτικ τους ακλουθους ρους και Προποθσεις που αφορον στα δικαιματα και τις υποχρεσεις σας πως διπονται απ το νμο και καθορζουν το πλασιο στο οποο διατθενται προντα απ τη H.A.P. Schools Ltd ("ροι Διθεσης Προντων").

 1. Εποπτικ Αρχ
 2. Τιμς
 3. Διαθεσιμτητα
 4. Αποδοχ της παραγγελας
 5. Παρδοση
 6. Πολιτικ Επιστροφς
 7. Υπαναχρηση και Ακρωση παραγγελας
 8. Πληρωμς
 9. Γενικς Διατξεις
 10. Φτηντερες εναλλακτικς επιλογς
 11. Διαδικασα παραγγελας
 12. Εξυπηρτηση πελατν

1.  Εποπτικ Αρχ

Η H.A.P. Schools Ltd εναι η ιδιοκττρια εταιρα του Ιδιωτικο Σχολεου και Φροντιστηρου Κ.Τ.Ε.Ε. Το Ιδιωτικ Σχολεο και Φροντιστριο Κ.Τ.Ε.Ε. υπγεται στο Υπουργεο Παιδεας και Πολιτισμο και συγκεκριμνα στη Διεθυνση Μσης Γενικς Εκπαδευσης, Δημσιας και Ιδιωτικς             

2.   Τιμς

Παρακαλ σημειστε τι οι τιμς που αναγρφονται στην ιστοσελδα μας μπορε να αλλξουν αν πσα στιγμ. Η πραγματικ τιμ που θα πληρσετε εναι η τιμ που ισχει κατ τη στιγμ που ολοκληρνετε τη διαδικασα παραγγελας και ηλεκτρονικς αγορς.

λα τα προντα που πωλονται μσω του www.ktee.ac.cy εξαιρονται του Φ.Π.Α. Οι τιμς των προντων δεν συμπεριλαμβνουν επιπλον χρωση για την παροχ υπηρεσιν, η οποα αντιστοιχε στις τιμς που ισχουν κατ την ημερομηνα της παραγγελας πως αναρτνται στην ιστοσελδα που εμφανζεται κατ την ολοκλρωση της διαδικασας ηλεκτρονικς αγορς.

Εν χετε οποιεσδποτε απορες παρακαλ επικοινωνστε με το Τμμα Εξυπηρτησης Πελατν στο τηλφωνο +357 22677179, Δευτρα – Παρασκευ 8:00 - 18:00.

3.   Διαθεσιμτητα προντων

Εν για οποιοδποτε λγο πρα απ τον ελογο λεγχο της εταιρεας δεν εμαστε σε θση να διαθσουμε κποιο προν, η εταιρεα δεν αναλαμβνει καμα ευθνη ναντι των πελατν της. Παρακαλ σημειστε τι σε περπτωση που χετε επιλξει κποιο προν το οποο δεν εναι διαθσιμο, η εταιρεα μπορε να σας αποστελει λλο παρεμφερς προν, εκτς εν υποδεξετε τι δεν επιθυμετε κτι ττοιο.

Παρλο που πντοτε φροντζουμε να ανταποκρινμαστε στις παραγγελες σας, η εκτλεση χι παραγγελας που αφορ σε μεγλες ποστητες συγκεκριμνου προντος εναπκειται στη διακριτικ ευχρεια της εταιρεας. Για παρδειγμα, εν η παραγγελα σας για 10 κομμτια απ να προν χει ως αποτλεσμα την εξντληση του αποθματος στο κατστημα, η εταιρεα μπορε να σας αποστελει μνο 5 κομμτια.

4.   Αποδοχ της παραγγελας

Καμα σμβαση οποιουδποτε εδους δεν υφσταται ανμεσα σε εσς και την εταιρεα, εκτς εν και μχρις του σας παραδοθον τα εμπορεματα. Η παραγγελα σας εκφρζει την πρθεσ σας να προβετε σε αγορς απ το κατστημ μας. Καμα πρξη δλωση εκ μρους μας δεν συνεπγεται αποδοχ της παραγγελας αυτς μχρις του σας παραδοθον τα εμπορεματα. Οποιαδποτε χρονικ στιγμ πριν απ την παρδοση των εμπορευμτων, η εταιρεα μπορε να αρνηθε να τα παραδσει χωρς να δηλσει το λγο και να σας επιστρψει την αξα της παραγγελας. Η υπηρεσα παρδοσης της H.A.P. Schools Ltd απευθνεται μνο σε νοικοκυρι. Η H.A.P. Schools Ltd διατηρε το δικαωμα να αρνηθε παραγγελες απ επιχειρσεις παραγγελες που κρνεται τι αφορον σε εμπορικ λλη μη οικιακ χρση.

Για τη διασφλιση επαρκος αποθματος στα εδη του καταστματος δυνατν να καθοριστε μγιστος αριθμς προντων για κθε πελτη.

5.   Παρδοση

Θα μπορετε να επιλξετε ανμεσα σε τρεις τρπους αποστολς για Κπρο. Εν επιθυμετε η παραγγελα σας να παραδοθε στο εξωτερικ θα μπορετε να επιλξετε τη Διεθν Μεταφορ. Οι τρποι και οι χρεσεις για παρδοση εναι οι εξς:

1. Παραλαβ απ τα γραφεα μας – δεν υπρχει χρωση
2. Παραλαβ απ το γραφεο μεταφορν στην επαρχα του € 3.00
3. Κατ’ οκον παρδοση  € 10.00
4. Διεθνς Μεταφορ (Χρεσεις ανλογα με το βρος του πακτου)

Παρακαλ σημειστε τι παραδδουμε προντα παγκσμια. Για να ελγξετε εν μπορε να γνει παρδοση απ την H.A.P. Schools Ltd στην περιοχ σας, παρακαλομε επικοινωνστε με την Εξυπηρτηση Πελατν στο τηλφωνο +357 22677179.

Παρλο που καταβλλουμε κθε δυνατ προσπθεια για την παρδοση των προντων στο συμφωνηθντα χρνο, η εταιρεα δεν ευθνεται για τυχν παρλειψη παρδοσης εν μρει εν λω εξαιτας οποιωνδποτε περιστσεων πρα απ τον λεγχο της εταιρεας.

6.   Πολιτικ επιστροφς

Ελπζουμε να εστε ευχαριστημνοι με τις αγορς σας. Ωστσο, σε περπτωση που επιθυμετε να επιστρψετε οποιοδποτε εδος ττε εμαστε διατεθειμνοι να διευκολνουμε τη διαδικασα επιστροφς στο μγιστο δυνατ βαθμ.

Αν αγορσεις να προν απ ιστοσελδα/προμηθευτ που βρσκεται στην Κπρο, μπορες να ακυρσεις τη συμφωνα και να πρεις πσω τα χρματα σου, αποστλλοντας γραπτ ειδοποηση στον προμηθευτ σε 14 μρες απ την ημρα παραλαβς του προντος. Στην περπτωση αγαθν που τα χεις δη παραλβει, οφελεις να τα επιστρψεις εντς 30 ημερν απ την ημερομηνα ακρωσης της παραγγελας. 

 

Για να κνετε μια επιστροφ απλ ακολουθστε τα παρακτω βματα:

 1. Επισκεφθετε τη σελδα επικοινωνας στο www.ktee.ac.cy/contact
 2. Στελτε μας email με το ID της παραγγελας σας, το ονοματεπνυμ σας, τη διεθυνση, το τηλφωνο και την ηλεκτρονικ σας διεθυνση και εξηγστε μας για ποιους λγους επιθυμετε να επιστρψετε το προν/τα προντα.

Το μπειρο προσωπικ μας θα εξετσει τι ατημ σας το συντομτερο δυνατ και θα επικοινωνσει μαζ σας για να σας δσει οδηγες για το πς να επιστρψετε το προν/τα προντα.

Αυτ θα βοηθσει στο να διευθετηθε η επιστροφ σας το συντομτερο δυνατ.

Παρακαλομε πως σημεισετε πως κατ την επιστροφ μιας παραγγελας με σκοπ την επιστροφ χρημτων, θα επιβαρνεστε με τα ξοδα αποστολς εκτς και αν το λθος οφελεται σε μας. Μλις παραλβουμε την επιστροφ σας, θα εκδσουμε επιστροφ χρημτων με τον ανλογο τρπο πληρωμς της παραγγελας.

Βεβαιωθετε πως οποιαδποτε αλλαγ μπορε να απορριφθε για διφορους λγους πως:

 • εν καταστρψατε την αρχικ συσκευασα
 • εν σπσατε το αντικεμενο
 • εν καταστρψατε το αντικεμενο με οποιοδποτε τρπο μσο
 • κ.λπ.

7.   Υπαναχρηση και Ακρωση παραγγελας

Κατ τη διρκεια και πριν απ την ολοκλρωση της παραγγελας σας μσω PayPal, θα χετε τη δυναττητα να αφαιρσετε μρος λα τα προντα που βρσκονται στο καλθι αγορν σας χρησιμοποιντας το κουμπ Διαγραφ/Delete το οποο βρσκεται δπλα απ κθε προν στο καλθι αγορν σας. Θα μπορετε επσης να προσθσετε επιπλον προντα να αλλξετε την ποστητα των προντων στο καλθι σας.

Για οποιοδποτε λγο μπορετε να ακυρσετε την παραγγελα εντς 14 ημερν απ την ημρα που θα παραλβετε το προιν μνο με την αποστολ γραπτς ειδοποησης με τα στοιχεα της παραγγελας σας στο τμμα υποστριξης μας, ζητντας την ακρωση της παραγγελας σας. Αυτ σημανει τι μπορετε να μας το επιστρψετε στην αρχικ του κατσταση εντς 30 ημερν απ την ημερομηνα που ακυρσατε την παραγγελα, χωρς να χει ανοιχτε και με λες τις σφραγδες της συσκευασας ανπαφες και θα σας εκδσουμε πιστωτικ σημεωμα πλρη επιστροφ χρημτων για την τιμ που καταβλλατε για το προν.

 

8.   Πληρωμ

Μπορετε να πληρσετε με οποιαδποτε πιστωτικ κρτα American Express, MasterCard Visa οποιαδποτε χρεωστικ κρτα Maestro Delta μσω PayPal, του πιο αξιπιστου συστματος ηλεκτρονικν πληρωμν στον κσμο. Τα στοιχεα της πιστωτικς/χρεωστικς σας κρτας κρυπτογραφονται στε να ελαχιστοποιεται η  πιθαντητα μη εξουσιοδοτημνης πρσβασης γνωστοποησης των στοιχεων της κρτας. Η εντολ πληρωμς πρπει να αποσταλε κατ τη στιγμ καταχρησης της παραγγελας.

Η ευθνη μας ναντι των πελατν μας σε σχση με την καταχρηση οποιασδποτε παραγγελας δεν υπερβανει τη συνολικ αξα των εμπορευμτων που περιχονται στην παραγγελα.

9.   Γενικς διατξεις

Οι παρντες ροι Διθεσης Προντων/Υπηρεσιν διπονται απ και συντσσονται σμφωνα με τη νομοθεσα της Κυπριακς Δημοκρατας, Νμος e-Commerce:  N156(I)/2004 και Τροποποιητικς Νμος:  N97(I)/2007 και οποιαδποτε διαφορ θα επιλεται μνον απ τα Κυπριακ Δικαστρια.

Σε περπτωση που οποιοσδποτε απ τους παρντες ρους Διθεσης Προντων κριθε απ οποιοδποτε αρμδιο δικαστριο ως μη νμιμος, κυρος ανεκτλεστος, εν λω εν μρει, ττε δεν επηρεζεται η εγκυρτητα των υπλοιπων ρων Διθεσης Προντων, οι οποοι παραμνουν γκυροι και εφαρμοστοι στο μγιστο δυνατ βαθμ που επιτρπεται απ το νμο.

Το εκπαιδευτικ υλικ που πωλεται μσω του www.ktee.ac.cy αποτελε πνευματικ ιδιοκτησα της H.A.P. Schools Ltd.

10.   Φθηντερες εναλλακτικς επιλογς

Παρακαλ σημειστε τι η ρουμπρκα “Φθηντερες εναλλακτικς επιλογς” στην ιστοσελδα μας περιλαμβνει προντα που σας προτενουμε για πιο οικονομικς αγορς. Δεν εστε υποχρεωμνοι να επιλξετε οποιοδποτε απ αυτ. Μπορε να υπρχουν διαφορς στην ποιτητα, το μγεθος, στα συστατικ και σε ιδιτητες που αφορον στην υγεα ανμεσα στα προτεινμενα προντα. Ισχουν ροι και προποθσεις για ενδεικτικς τιμς.

Μετ την παρδοση της παραγγελας σας μπορετε να επιστρψετε οποιοδποτε προν και να λβετε πλρη επιστροφ χρημτων, εν θεωρετε το εν λγω προν ως μη αποδεκτ.

11. Διαδικασα αποστολς της παραγγελας

Οι υπηρεσες της www.ktee.ac.cy κατφεραν να εκμηδενσουν τις αποστσεις και σας προσφρουν τη δυναττητα να κνετε τα ψνια σας απ την νεση του σπιτιο του γραφεου σας κι εμες να σας τα φρουμε στην περιοχ σας ακμα και στο σπτι σας. Ακολουθστε μνο τα πιο κτω απλ βματα και πριν ακμα το καταλβετε η παραγγελα σας χει δη φτσει στην πρτα σας.

α. Επιλξτε απ το Κυρως Μενο την Κατηγορα Προντων απ την οποα θλετε να αγορσετε και κατπιν κντε κλικ στο κουμπ «Προσθκη στο Καλθι». Το προν που επιλξατε μπκε στο Καλθι Αγορν.

β. Συνεχστε τις αγορς σας επιλξτε τρπο αποστολς, αποδεχτετε τους ρους και Προποθσεις και κντε κλικ στο κουμπ «Αποστολ Παραγγελας», οπτε και θα ανακατευθυνθετε στη σελδα «Εσοδος Χρστη». Εν εστε δη μλος του Ηλεκτρονικο μας Καταστματος εισγετε απλς το νομα χρστη και τον κωδικ πρσβασης· εναλλακτικ,  κντε «Εγγραφ» σε αυτ το στδιο. Η διαδικασα εγγραφς νου χρστη εναι εκολη και παρνει μνο λγα δευτερλεπτα.

γ. Προτο ολοκληρσετε την παραγγελα σας θα μπορετε να εισλθετε στο Λογαριασμ σας και να κνετε οποιαδποτε αλλαγ επιθυμετε στα προσωπικ σας στοιχεα. Θα μπορετε επσης να αλλξετε το περιεχμενο της παραγγελας σας, δηλαδ να διαγρψετε να περισστερα προντα, να προσθσετε προντα να αυξσετε να μεισετε την ποστητα των προντων πως υποδεικνεται στο Σημεο «Υπαναχρηση και Ακρωση Παραγγελας».

δ. Ττε γνεται μεση ανακατεθυνση στη σελδα επιλογς Διεθυνσης Αποστολς και αφο επιλξετε την επιθυμητ διεθυνση, κντε κλικ στο κουμπ «Αποστολ Παραγγελας».

ε. Φτσατε σχεδν στο τλος. Κντε ναν τελευταο λεγχο της παραγγελας σας και πειτα κντε κλικ στο κουμπ «Προχωρστε στην πληρωμ μσω PayPal»· αφο γνει αυτματη ανακατεθυνση στην ιστοσελδα ασφαλεας της PayPal, θα εκτελσετε την εντολ πληρωμς και εν η πληρωμ σας εναι επιτυχς, το σστημα θα σας επαναφρει αυτματα στη δικ μας ιστοσελδα. Θα παραλβετε να ηλεκτρονικ μνυμα με λες τις λεπτομρειες της παραγγελας σας και με την απδειξη της πληρωμς σας. Μετ απ αυτ, το μνο που χρειζεται να κνετε εναι να περιμνετε την φιξη της παραγγελας σας στην πρτα του σπιτιο σας.

Το σστημα θα αποθηκεσει την παραγγελα σας στο Λογαριασμ σας τσι στε ταν αργτερα εισλθετε, θα μπορετε να βρετε και να παρακολουθσετε τις προηγομενες παραγγελες σας.

Μπορετε να αποστελετε και να αναθεωρσετε την παραγγελα σας ετε στην Ελληνικ στην Αγγλικ γλσσα. Ωστσο, κατ το στδιο της πληρωμς θα γνεται ανακατεθυνση στην ιστοσελδα ασφαλεας της PayPal, η οποα εναι διατυπωμνη στην Αγγλικ.
 

12.   Δλωση πολιτικς για τη Συλλογ και Επεξεργασα Προσωπικν Δεδομνων σμφωνα με τον Γενικ Κανονισμ Προστασας Δεδομνων 2016/679

α. Το Ιδιωτικ Σχολεο και Φροντιστριο Κ.Τ.Ε.Ε. (εφεξς ΜΕΡΟΣ Α) εφαρμζει τις διατξεις του Γενικο Κανονισμο για την Προστασα Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα 2016/679.

β. Σε συνχεια της παραγρφου 1 η συλλογ και η επεξεργασα προσωπικν δεδομνων γνεται μετ απ συνανεση του συμβαλλμενου (εφεξς ΜΕΡΟΣ Β) με το ΜΕΡΟΣ Α με την υπογραφ της φρμας εγγραφς /και στην περπτωση διαδικτυακς συναλλαγς μσω της ιστοσελδας του ΜΕΡΟΥΣ Α με την ολοκλρωση της αγορς του εκπαιδευτικο προντος.

γ. Η συλλογ προσωπικν δεδομνων γνεται σμφωνα με τους Νμους και Κανονισμος του Υπουργεου Παιδεας, Πολιτισμο, Αθλητισμο και Νεολαας για τα Ιδιωτικ Σχολεα και Φροντιστρια.

δ. Σε συνχεια της παραγρφου 3 η συλλογ προσωπικν δεδομνων γνεται με αποκλειστικ σκοπ την εξυπηρτηση του ΜΕΡΟΥΣ Β και τη ρθμιση των εκπαιδευτικν υπηρεσιν που παρχονται σε αυτ.

ε. Τα παρακτω προσωπικ δεδομνα καταχωρονται στο Μητρο μαθητν του ΜΕΡΟΥΣ Α: Ονοματεπνυμο, Ταυττητα, Διεθυνση, Τηλφωνο, Ηλεκτρονικ διεθυνση. Νοεται τι το Ονοματεπνυμο χρησιμοποιεται στους καταλγους των τξεων. Νοεται τι στον ρο τξη συμπεριλαμβνονται και οι ομδες που παρακολουθον διαδικτυακ μαθματα. Στο Μητρο μαθητν καταχωρονται μνο σοι παρακολουθον μαθματα (δια ζσης και διαδικτυακ) στο Φροντιστρι μας.

στ. Περαιτρω νοεται τι για σκοπος Λογιστικο Ελγχου οι πληροφορες για το ψος και την αποπληρωμ των διδκτρων καταχωρονται στο λογισμικ λογιστικς και τυγχνουν επεξεργασας απ τους εγκεκριμνους λογιστς του ΜΕΡΟΥΣ Α.

ζ. Νοεται τι αν το ΜΕΡΟΣ Β θλει να επωφεληθε των προσφορν του ΜΕΡΟΥΣ Α σε σχση με μειωμνα δδακτρα για: α) μλη πολτεκνων και μονογονεκν οικογενειν, β) ανργους, γ) παλαιος μαθητς και δ) αδλφια, πρπει να προσκομσει την αντστοιχη βεβαωση. Νοεται τι η ληφθεσα πληροφορα καταχωρεται στο λογισμικ λογιστικς και αναφρεται ως ο λγος παροχς μειωμνων διδκτρων κατ τον ετσιο λογιστικ λεγχο.

η. Τα δεδομνα επικοινωνας χρησιμοποιονται μνο για την εξυπηρτηση του ΜΕΡΟΥΣ Β σε σχση με την εκπαιδευτικ υπηρεσα που του παρχεται και μπορε να περιλαμβνει: α) ενημρωση σε σχση με το περιεχμενο των μαθημτων, β) ενημρωση σε σχση με αλλαγ μρας και ρας μαθημτων, γ) ενημρωση για την κατσταση των διδκτρων του. Η επικοινωνα γνεται ετε απ τη Διεθυνση ετε απ την Γραμματεα του ΜΕΡΟΥΣ Α.

θ. Η συλλογ των προσωπικν δεδομνων γνεται απ τον Υπεθυνο Καταχρησς τους στο Μητρο Μαθητν. Τα οικονομικ στοιχεα συλλγονται και καταχωρονται απ τον Υπεθυνο διαχερισης του λογισμικο λογιστικς του ΜΕΡΟΥΣ Α.

ι. Το ΜΕΡΟΣ Β μπορε να ζητσει τη διαγραφ των προσωπικν του δεδομνων μετ τη λξη της παροχς εκπαιδευτικς υπηρεσας και εφσον δεν εκκρεμον οποιεσδποτε οικονομικς υποχρεσεις ναντι του ΜΕΡΟΥΣ Α.

κ. Σε σχση με τα διαδικτυακ μαθματα:

i. Αμσως μετ την αγορ του προγρμματος μαθημτων το Φροντιστριο επικοινωνε με τον αγοραστ και μσω ηλεκτρονικο μηνματος τον ενημερνει για το νομα χρστη και τον κωδικ πρσβασης στην πλατφρμα TEAMS της Microsoft σε ποια λλη πλατφρμα το Φροντιστριο χρησιμοποιε για τη διεξαγωγ διαδικτυακν μαθημτων. Με την αγορ δηλαδ του προντος ο αγοραστς συναινε για τη μεταφορ των προσωπικν του δεδομνων (ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΟ) στη πλατφρμα διεξαγωγς μαθημτων. Για την προστασα των προσωπικν δεδομνων του αγοραστ το Φροντιστρι μας χρησιμοποιε μνο το νομα του αγοραστ, εν δημιουργε νο ηλεκτρονικ λογαριασμ και κωδικ πρσβασης για να μην χρησιμοποιε τα στοιχεα που ο αγοραστς δνει κατ την αγορ του προντος και τα οποα αποτελον προσωπικ του δεδομνα.

ii. Τα μαθματα μαγνητοσκοπονται αποκλειστικ και μνο απ το Φροντιστριο (απ τον διαχειριστ της πλατφρμας απ τον εκπαιδευτ) και χρησιμοποιονται αποκλειστικ και μνο απ τους συμμετχοντες στα μαθματα για σκοπος επαναλψεων.

iii. Απαγορεεται αυστηρ η μαγνητοσκπηση και η αναπαραγωγ των μαθημτων απ οποιονδποτε λλο συμμετχοντα. Τα μαθματα αποτελον πνευματικ ιδιοκτησα του Ιδιωτικο Φροντιστηρου Κ.Τ.Ε.Ε.

iv. Για σκοπος προστασας των προσωπικν δεδομνων των συμμετεχντων στα μαθματα δεν πρπει να χρησιμοποιονται φωτογραφες που να αποκαλπτουν προσωπικ δεδομνα /και χαρακτηριστικ.

v. Οι κμερες των συμμετεχντων πρπει να εναι απενεργοποιημνες, εν τα μικρφων σας θα πρπει να εναι στη στση σγασης (mute) μχρι να επιτρψει ο εκπαιδευτς την παρμβασ τους.

vi. Με την αγορ του προντος διαδικτυακν μαθημτων μσω της ιστοσελδας μας ο αγοραστς αποδχεται τι τα μαθματα θα μαγνητοσκοπονται για τους σκοπος διδασκαλας και επανληψης.

vii. Τα μαγνητοσκοπημνα μαθματα και οποιοδποτε λλο υλικ το οποο βρσκεται αναρτημνο στην πλατφρμα η οποα χρησιμοποιεται απ το Φροντιστρι μας για τη διεξαγωγ μαθημτων καθς και οι ομδες των μαθημτων και τα στοιχεα πρσβασς σας διαγρφονται την ημρα διεξαγωγς της εξτασης.

13.   Εξυπηρτηση πελατν

Την υπηρεσα H.A.P. Schools Ltd Store διαχειρζεται η H.A.P. Schools Ltd, στη διεθυνση Αδαμντιου Κορα 10, 1016 Λευκωσα – Κπρος.

Εν χετε οποιεσδποτε απορες, παρακαλ επικοινωνστε με την Εξυπηρτηση Πελατν αποστλλοντας το μνυμ σας στο info@ktee.ac.cy καλστε στο +357 22677179 Δευτρα μχρι Παρασκευ απ 8:00 π.μ. - 18:00 μ.μ..


H.A.P. Schools Ltd
Αριθμς Εγγραφς Εταιρεας 21068, Αρ. Φ.Π.Α.: Εξαρεση απ Φ.Π.Α.

PDF 1
E-Commerce 156(I)/2004 & 97(I)/2007

  : 0 () (€0.00)